English

Απόσπασμα Εφαρμογής Υγείας


Εφαρμογή της Υγείας

….Ο τομέας της ανθρώπινης ψυχοσωματικής υγείας είναι πολυεπίπεδος, εξαρτώμενος από πολλές παραμέτρους. Γι’ αυτό, ο χειριστής του Μορφογένεσις, είτε προτίθεται να αυτοθεραπευτεί, είτε να θεραπεύσει κάποιον τρίτο, καλείται, παράλληλα με τα καθιερωμένα ενεργειακά εργαλεία του συστήματος, να προβεί και σε μια σειρά άλλων ενεργειών που αφορούν στην ολιστική αντιμετώπιση του ασθενούς, σε όλους τους τομείς της ζωής του….

….Η διατύπωση, καθώς και οι συγκεκριμένες λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται δεν είναι καθόλου τυχαίες, αλλά έχουν μεγάλη σημασία από ενεργειακή άποψη. Γι’ αυτό, εξοικειωθείτε μαζί τους για να μπορείτε να καταστρώσετε τις δικές σας εφαρμογές υγείας….

…Τα 4 παραδείγματα που ακολουθούν είναι προφανώς ενδεικτικά. Εσείς μπορείτε και πρέπει να εμπνευστείτε από αυτά, παίρνοντας εκείνα τα στοιχεία και κάνοντας εκείνους τους συνδυασμούς που ταιριάζουν στη δική σας περίπτωση. Όπως θα δείτε, τα παραδείγματα περιγραφής στόχου, κλιμακώνονται, από πιο σύντομα σε πιο εκτενή, χωρίς όμως να περιέχουν περιττά στοιχεία…

….Ακολουθούν οι 5 βασικές ψυχοσωματικές αιτίες που, σύμφωνα με τη διδασκαλία των Δυνάμεων του Φωτός, ευθύνονται για τη γέννηση ασθενειών. Αυτές, στο βαθμό που αφορούν τη δική σας περίπτωση (είτε πρόκειται για μία μόνο, είτε για συνδυασμό τους) θα πρέπει να αντιμετωπιστούν πρακτικά στην καθημερινή σας ζωή και παράλληλα να μετουσιωθούν και να ενσωματωθούν μέσω των τεχνικών της….


….αιτία της ασθένειας είναι το γεγονός ότι ο πάσχων αισθάνεται ένοχος, είτε επειδή θεωρεί πως έχει βλάψει τον εαυτό του είτε κάποιον άλλον, και υποσυνείδητα πιστεύει ότι πρέπει να τιμωρηθεί γι’ αυτό. Πολλές φορές οι αποτυχίες και οι απώλειες στη ζωή μας, όπως και οι κακές σχέσεις και προστριβές με τους άλλους, μας γεμίζουν ενοχές, είτε ότι «χαντακώσαμε» τον εαυτό μας, είτε ότι η δυστυχία των άλλων οφείλεται σε δικά μας λάθη και επιδιώξεις. Αυτό το δηλητηριώδες συναίσθημα πυροδοτεί διεργασίες αυτοκαταστροφής και αυτοαναίρεσης, δηλαδή την εκδήλωση ασθένειας….

….Μην παρασυρθούμε από το γεγονός ότι συχνά η εκδήλωση μιας ασθένειας μοιάζει να οφείλεται σε καθαρά υλικούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα στην κακή διατροφή. Ακόμα και έτσι, πίσω από την κακή διατροφή κρύβεται μία ή περισσότερες από τις ανωτέρω 5 βασικές αιτίες. Ακόμα και πίσω από ένα ατύχημα, κρύβεται υποσυνείδητα η άδηλη τάση μας για «αποχώρηση», που οφείλεται σε κάποια/ες από τις 5 βασικές αιτίες. Αυτό πρέπει να σας γίνει συνείδηση…

…Το επιβαρυμένο κάρμα (είτε προερχόμενο από την παρούσα είτε από κάποια περασμένη ενσάρκωση) εκδηλώνεται με την προσέλκυση δυσμενών συνθηκών ζωής, οι οποίες με τη σειρά τους μπορεί να προκαλέσουν κάποια ασθένεια…

….Αντιμετωπίζοντας με τον τρόπο που αναλύθηκε τις 5 βασικές αιτίες εκδήλωσης ασθενειών, ουσιαστικά, αντιμετωπίζουμε και εναρμονίζουμε κάθε είδους αρνητικό κάρμα, αφού αυτό εκφράζεται ακριβώς μέσα από τις συνθήκες της ζωής μας. Άλλωστε, από πνευματική σκοπιά, κάθε γεγονός στη ζωή μας είναι αποτέλεσμα κάποιας αδιόρατης αιτίας, δηλαδή... κάρμα…

….δεν έχει κανένα νόημα –παρά μόνο καταστροφικό αποτέλεσμα- να αναρωτιέται κανείς εάν η ασθένειά του οφείλεται στο κάρμα του….

….ενίοτε η εκδήλωση μιας ασθένειας μπορεί να οφείλεται σε αρνητικά ενεργειακά ρευστά άλλων ανθρώπων ή αόρατων οντοτήτων (μάτιασμα, μαύρη μαγεία, αστρική επίθεση, κ.λπ). Για την περίπτωση αυτή θα πρέπει να παρθούν επιπλέον μέτρα αντιμετώπισης….

….Είτε η ασθένεια οφείλεται σε τρέχουσες συνθήκες και λάθη μας, είτε σε καρμικές ή αρνητικές εκπομπές ενέργειας, παράλληλα με τη χρήση του Πρωτόκολλου Μορφογένεσις, συνίσταται ανεπιφύλακτα η τακτική και από καρδιάς προσευχή, με βάση την ιδιαίτερη θρησκευτική ή πνευματική παράδοση που ακολουθεί ο πάσχων ή/και ο ενεργειακός θεραπευτής του…

Ο Νόμος της Δράσης στην Υγεία

…Πρέπει να πάρεις αποφάσεις και να δράσεις άμεσα, αλλάζοντας τις παρέες σου ή τις συνθήκες της ζωής σου. Ορισμένες φορές ένα αρνητικό οικιστικό ή εργασιακό περιβάλλον, ένας λάθος σύντροφος, ένα καταστροφικό πάθος ή εθισμός κ.λπ ευθύνονται αποκλειστικά για την αρρώστια σου. Αν αγαπάς τη ζωή σου πρέπει να φανείς γενναίος – ή εσύ ή αυτοί!...

…Αντικειμενικός σκοπός αυτής της σαγήνευσης είναι να δοθεί ένα σοκ μέσω ενεργειακής υποπίεσης (βλ. Εγχειρίδιο Διδασκάλου), το οποίο θα καταστήσει τον πάσχοντα και τον οργανισμό του δεκτικό απέναντι στις θεραπευτικές ενέργειες, καταστέλλοντας τις όποιες αυτοκαταστροφικές άμυνες του, την όποια αρνητικότητα του για θεραπεία, και ξεμπλοκάροντας τους ενεργειακούς κόμπους που έχει υποσυνείδητα δημιουργήσει…

….αν και έχει ξεκαθαριστεί από το 1ο μάθημα, πρέπει να τονιστεί πάλι ότι εδώ δεν τίθεται ζήτημα καταστρατήγησης στο κάρμα του πάσχοντος με το να επιχειρηθεί η θεραπεία του μέσω της σαγήνης. Γενικά, ακόμα κι αν ο πάσχων αγνοεί ολόκληρη τη θεραπευτική διαδικασία που του ασκείται, δεν υπάρχει καμία καρμική επιβάρυνση στον χειριστή. Ακόμα κι αν ο πάσχων είναι αρνητικός απέναντι στη θεραπεία του, αυτό οφείλεται ακριβώς στην ασθένεια που τον έχει καταλάβει, οπότε πρέπει να απελευθερωθεί ο αληθινός του εαυτός που αναμφίβολα επιθυμεί εκ φύσεως να είναι υγιής. Έτσι, πέρα από κάθε αμφισβήτηση, ο χειριστής «χρεώνεται» πάντα με θετικό κάρμα, διότι εργάζεται συνειδητά, με διάθεση ειλικρινούς προσφοράς, για την αποκατάσταση του αρνητικού κάρμα και της υγείας του πάσχοντος…


….(Δεύτερη κρούση) Φίλε Γιάννη γεια χαρά! Εγώ είμαι πάλι. Δε με βλέπεις αλλά τώρα που σου μιλάω αισθάνεσαι έντονα την παρουσία μου. Η επιρροή μου επάνω σου είναι ακατανίκητη. Ετοιμάσου για μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή σου. Σε ξέρω πολύ καλά. Πολύ καλύτερα από εσένα τον ίδιο και είμαι εδώ για να σε κάνω καλά. Είμαι πάντα στο πλευρό σου. Το ξέρω ότι υποφέρεις αλλά έχω τη δύναμη να σε θεραπεύσω πλήρως. Είμαι ένα θείο δώρο για σένα. Σε λίγο καιρό θα είσαι απόλυτα υγιής για πάντα….

….Επίκληση-γέφυρα: Γι’ αυτό προσεύχομαι και σας επικαλούμαι, με σεβασμό μεγάλο, συμπαντικές θεραπευτικές δυνάμεις της Υγείας και της Αρμονίας. Επικαλούμαι ιδιαίτερα και εσένα (π.χ.) Παναγία Παρθένα, εσένα που βοηθάς πάντα εμένα και την οικογένειά μου (αν βέβαια γνωρίζουμε κάποιον προστάτη-άγιο της Χριστίνας, επικαλούμαστε κι αυτόν), και σας ζητώ να ενεργοποιηθείτε τώρα στο πλευρό μου, να επιδείξετε έλεος και ευλογία, γιατί ο σκοπός μου είναι δίκαιος και ηθικός….


….Να χαίρεσαι αδελφή μου, Χριστίνα, και να δοξάζεις το Θεό, την Παναγία και τις Θεραπευτικές Ανώτερες Δυνάμεις, γιατί τα βάσανά σου τελείωσαν. Σε μια βδομάδα θα είσαι απόλυτα υγιής….

….Το κείμενο της περιγραφής του στόχου παρουσιάζεται αρκετά εκτενές, ακολουθώντας την τεχνική της Λογοϊκής (Logoic) Θεραπείας, όπως αυτή αναλύθηκε στο Εγχειρίδιο Διδασκάλου…

….Βλέπουμε την χρυσή ενέργεια να λάμπει μέσα της και να καθαρίζει συστηματικά και απόλυτα το αναπνευστικό της από κάθε ιό, μικρόβιο, ή άλλο νοσογόνο παράγοντα. Βλέπουμε τη χρυσή ενέργεια να εναρμονίζει ολόκληρο τον οργανισμό και το ενεργειακό της σώμα….

….Βλέπουμε τώρα τη Χριστίνα στο δωμάτιό της ή σε άλλο αγαπημένο της χώρο, φωτεινή, χαρούμενη και πλήρως θεραπευμένη. Στον τοίχο ένα ημερολόγιο γράφει ημερομηνία που αντιστοιχεί σε δύο βδομάδες από τότε που αρχίσαμε τη θεραπεία. Δίπλα της βρίσκονται και πανηγυρίζουν τα αγαπημένα της πρόσωπα, μαζί και εμείς. Οι φωτεινές θεραπευτικές δυνάμεις και η Παναγία είναι επίσης παρούσες, δεχόμενες τις θερμές ευχαριστίες της Χριστίνας και ημών. Η Χριστίνα κάνει χαρούμενα σχέδια για το μέλλον της και για το πώς θα ανταποδώσει το καλό και την ευλογία που δέχτηκε…
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης